Spoštovani pevke in pevci, dirigenti in zborovodje,

obširna zakladnica zborovske, sakralne glasbe je nastajala skozi stoletja in predstavlja temelje evropske kulture, v sodobnem času pa jo dopolnjujejo mlajši avtorji, a zanimanje za njeno poustvarjanje, kljub izjemni kvaliteti in raznolikosti, peša.

Vljudno vas vabimo na

Spettabili cantanti e direttori di coro,

l’ampio repertorio di musica sacra corale, creato nel corso dei secoli e che rappresenta una delle basi della cultura musicale europea, è stato integrato nei tempi moderni dalla creatività di autori più giovani, ma l’interesse per la sua divulgazione, nonostante la sua eccezionale qualità e diversità, è in declino.

Siete gentilmente invitati a partecipare al

Čezmejni festival zborovske sakralne glasbe

Festival corale transfrontaliero di musica sacra

Udeležijo se ga lahko:
 • vse ljubiteljske zborovske zasedbe (ženski, moški in mešani zbori ter male skupine),
 • ne glede na organizacijo, v okviru katere deluje (društvo, cerkev, …)
 • ki izhajajo iz obmejnih območij:
  • Slovenije (Goriška, Obalno-Kraška in Primorsko-Notranjska regija) ter
  • Italije (Tarvisio- Trbiž, Tarcento, Cividale- Čedad, Gorizia- Gorica, Monfalcone- Tržič in Trieste- Trst).
Namen festivala je:
 • popularizacija zborovske, sakralne glasbe tako klasičnih kot novejših avtorjev,
 • spodbujanje redno delujočih ljubiteljskih zborov k izvajanju zborovskih sakralnih skladb,
 • nagrajevanje kvalitetnih izvedb in zasedb.

Prijavni obrazec se nahaja na https://www.amorvincit.si/festival/prij2023/ in ga, prosimo, oddajte do 31. 1. 2023.

Vsaka zasedba do 15. 3. 2023 dostavi dva posnetka svojega poustvarjanja zborovske sakralne glasbe.

Neodvisna strokovna žirija, sestavljena iz članov iz obeh strani meje, sprejme odločitev o zasedbah, ki bodo nastopile na osrednjem koncertu na Sveti gori v soboto, 13. 5. 2023.

Nagradni sklad znaša 2.400 eur in ga strokovna žirija razdeli na osnovi ocene izvedb na osrednjem koncertu. Razglasitev in podelitev nagrad je takoj po koncertu.

Podrobnejša navodila in pogoji se nahajajo na https://www.amorvincit.si/festival-omnia-vincit-amor/razpis-2023/pog2023/, vabimo vas, da jih preberete.

Za vsa vprašanja smo na voljo na info@amorvincit.si

 Nova Gorica, 30. 11. 2022

Al quale possono partecipare:
 • cori amatoriali (femminili, maschili, misti e gruppi vocali),
 • indipendentemente dall’organizzazione all’interno della quale operano (circoli, chiese, …)
 • provenienti da zone di confine:
  • Slovenia (Regione della Goriška, Carso costiero e Primorsko-Notranjska) e
  • Italia (Tarvisio, Tarcento, Cividale, Gorizia, Monfalcone e Trieste)
 Lo scopo del festival è:
 • divulgare la musica sacra corale di autori classici e contemporanei,
 • incoraggiare i cori amatoriali regolarmente attivi a eseguire composizioni corali sacre,
 • premiare performance e cori di qualità.

 

Il modulo di registrazione è disponibile sul sito https://www.amorvincit.si/festival/prij2023/ e deve essere compilato e inviato entro il 31 gennaio  2023.

Entro il 15 marzo 2023, ciascun coro dovrà inviare due registrazioni di proprie esecuzioni di musica sacra corale.

Una giuria di esperti composta da membri provenienti da entrambi i lati del confine sceglierà poi i cori che si esibiranno al concerto ufficiale del festival al santuario di Sveta Gora – Monte Santo che si terrà sabato 13/05/2023.

Il montepremi ammonta a 2.400 euro e sarà distribuito da una giuria di esperti sulla base della valutazione delle esibizioni nel concerto principale. L’annuncio e la consegna dei premi avrà luogo subito dopo il concerto.

Per istruzioni e condizioni più dettagliate si prega di fare riferimento al sito https://www.amorvincit.si/festival-omnia-vincit-amor/razpis-2023/pog2023/ . Per eventuali chiarimenti siamo raggiungibili all’indirizzo e-mail info@amorvincit.si .

Nova Gorica, 30/11/2022

Organizator / Ente organizzatore:

Mešani pevski zbor / Coro misto AmorVincit Nova Gorica

Slovenija / Slovenia

sekcija / sezione Kulturno društvo Sanje

 
Soorganizatorji / Co-organizzatori:

Frančiškanski samostan Sveta gora / Monastero Francescano di Montesanto

 
Ob podpori / Con il contributo e supporto di:
Skip to content