Odločitev žirije

Decisione della giuria

Spoštovani pevke in pevci, dirigenti in zborovodje,

še enkrat se vam iskreno in najlepše zahvaljujemo, da ste se v tako velikem številu odzvali vabilu na

1. ČEZMEJNI FESTIVAL ZBOROVSKE SAKRALNE GLASBE

Omnia Vincit Amor, Ljubezen premaga vse.

Spettabili coristi e direttori di coro,

ancora una volta vi ringraziamo sinceramente di cuore per aver risposto così numerosi all’invito al

1. FESTIVAL TRANSFRONTALIERO DI MUSICA SACRA CORALE

Omnia Vincit Amor, L’amore vince tutto.

Prijavilo se je kar 11 zborov, posnetka in notno gradivo je poslalo naslednjih 10 zasedb (navedene so po vrstnem redu prijav):Si sono iscritti ben 11 cori, mentre registrazioni e spartiti sono stati inviati dai seguenti 10 ensemble (elencati nell’ordine delle domande):

1.      Corale Renato Portelli, Mariano del Friuli (GO)

2.      Moški pevski zbor Srečko Kosovel, Ajdovščina

3.      Mepz Lojze Bratuž, Gorica/Gorizia

4.      Mešani pevski zbor Obala Koper

5.      Mešani pevski zbor Hrast Doberdob

6.      Cerkveni mešani pevski zbor Zvon, Ilirska Bistrica

7.      Moški zbor Dornberški fantje

8.      Gruppo Vocale Euphonia, San Pier d’Isonzo

9.      Vokalna skupina DiVoX, Nova Gorica

10.  VS Grlica in Šumljak Budanje

Strokovna žirija je sestavljena iz glasbenih strokovnjakov iz obeh strani meje in jo sestavljajo:La giuria di esperti è composta da esperti musicali provenienti da entrambi i lati del confine ovvero:
 • dr. Andrej Misson, redni prof. na Akademiji za glasbo, Univerze v Ljubljani, Slovenija;
 • Gregor Klančič, prof. glasbe in akademski cerkveni glasbenik, umetniški vodja Zbora Slovenske filharmonije in Voditelj glasbene dejavnosti na Nadškofiji Ljubljana;
 • Walter lo Nigro, redni profesor na konservatoriju »Tartini« v Trstu, dirigent, skladatelj in vokalni pedagog ter umetniški vodja APZ-ja tržaškega konservatorija.
 • Il dr. Andrej Misson, professore ordinario presso l’Accademia di Musica dell’Università di Lubiana, Slovenia;
 • Gregor Klančič, professore di musica presso la Facoltà di Teologia dell’Università di Lubiana e musicista accademico di chiesa, direttore artistico del coro della Filarmonica Slovena nonché responsabile delle attività musicali dell’Arcidiocesi di Lubiana;
 • Walter lo Nigro, docente cattedratico presso il Conservatorio »Tartini« di Trieste, direttore, compositore e pedagogo vocale nonché direttore artistico del Coro accademico del conservatorio triestino.
Strokovna žirija je ocenila izvedbo vsake skladbe po naslednjih kriterijih:La giuria di esperti ha valutato l’esecuzione di ogni brano secondo i seguenti criteri:

Osnovne tehnične prvine: (50 % ocene)

 • ritem
 • intonacija
 • dikcija

Muzikalne prvine: (30 % ocene)

 • dinamika
 • agogika
 • umetniški vtis

Program: (20 % ocene)

 • tehtnost programa
 • primernost zasedbi

Elementi tecnici di base: (50% del voto)

 • ritmo
 • intonazione
 • dizione

Elementi musicali: (30% del voto)

 • dinamica
 • agogica
 • impressione artistica

Programma: (20% del voto)

 • importanza del programma
 • idoneità della fomazione
Strokovna žirija je izbrala šest zasedb, ki bodo v soboto, 13. maja 2023 sodelovale na Osrednjem koncertu na Sveti gori, in to so:La giuria di esperti ha sečezionato sei cori che quindi parteciperanno al Concerto principale sul Monte Santo sabato 13 maggio 2023, e sono:

1.      Corale Renato Portelli, Mariano del Friuli (GO)

2.      Moški pevski zbor Srečko Kosovel, Ajdovščina

3.      Mešani pevski zbor Obala Koper

4.      Mešani pevski zbor Hrast Doberdob

5.      Gruppo Vocale Euphonia, San Pier d’Isonzo

6.      Vokalna skupina DiVoX, Nova Gorica

Vsem ostalim zasedbam se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje v upanju, da se naslednje leto zopet vidimo, vsekakor pa ste lepo povabljeni na koncert na Sveto goro. Vorremmo ringraziare tutti i cori per la loro adesione nella speranza di rivederci l’anno prossimo; in ogni caso siete sicuramente tutti invitati al concerto sul Monte Santo.

Nova Gorica, 15. 4. 2023

Organizator / Ente organizzatore:

Mešani pevski zbor AmorVincit Nova Gorica, Slovenija, sekcija KD Sanje

Coro misto AmorVincit Nova Gorica, Slovenia. sezione KD Sanje

 

Soorganizator / Co-organizzatore:

Frančiškanski samostan Sveta gora / Monastero Francescano di Montesanto

 

Ob podpori / Con il contributo e supporto di:

 

  

 

Skip to content